Persbericht: IT PerformanceHouse op eigen benen

In het IT PerformanceHouse (ITPH) werken belanghebbenden samen om bedrijven en organisaties beter te laten presteren met behulp van Informatie Technologie. Al sinds de oprichting in 2010 is de Landstede Groep uit Zwolle zowel zakelijk als organisatorisch verbonden aan het ITPH en zijn de nodige successen geboekt.

Met het verstrijken van de jaren is het aantal samenwerkingsverbanden met IT fabrikanten, dienstverleners, beroepsopleiders, sectororganisaties en andere belanghebbenden steeds verder toegenomen en neemt het belang van het neutrale karakter van ITPH verder toe.

Met de koerswijzigingen bij Landstede doet zich nu de gelegenheid voor om dit neutrale karakter niet alleen in de praktijk maar ook in de organisatiestructuur van het ITPH tot uitdrukking te laten komen. In overleg met Landstede is overeengekomen dat ITPH met ingang van augustus 2015 verder zal verzelfstandigen en Landstede niet langer zakelijk verbonden is aan het ITPH. Het concept wordt vervolgens ondergebracht in een stichting.