IT TrendAlert: nieuwe privacywetgeving

Per 25 mei 2018 hebben we te maken met nieuwe (Europese) privacywetgeving. Het goed om vooraf te begrijpen welke risico's en kansen dit brengt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 Een IT TrendAlert is een beschrijving van een ontwikkeling in de markt die gerelateerd is aan Informatie Technologie. Als de verandering een bedrijf raakt kunnen kansen of bedreigingen ontstaan. In beide gevallen moet een organisatie inspelen op de verandering om daar optimaal gebruik van te maken. Deze IT TrendAlert beschrijft de ontwikkeling, de mogelijkheden die ontstaan en doet een suggestie welke stappen moeten worden ondernomen om daar gebruik van te maken.Wij geven u suggesties. Wij adviseren u om zelf verder onderzoek te doen en eigen conclusies te trekken. Onder bronnen staan locaties waar u uw vervolgonderzoek kunt starten.


Samenvatting

Persoonsgegevens zijn in de afgelopen decennia van redelijk stilstaand water naar een kolkende rivier gestroomd.  Onze persoonsgegevens worden nu bijna elk moment geregistreerd, verhandeld en gebruikt. Die groeiende dynamiek vereist ook veranderende wet- en regelgeving.

In Nederland bestond vóór 2001 de WPR (Wet PersoonsRegistratie). Een nieuwe wet gebaseerd op EU richtlijnen met de naam WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) werd in het nieuwe millennium van kracht en verving de WPR. Elke EU lidstaat had z'n eigen implementatie die onhandig veel konden afwijken van anderen.

In 2018 krijgen we de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, één wetgeving die in alle Europese staten gelijk is. Wel met wat verschillen met de WBP. Werk aan de winkel voor organisaties dus. 

Lees of download hier de volledige IT TrendAlert in PDF formaat

Voor meer informatie over deze of andere IT TrendAlerts kunt u contact opnemen met:

IT PerformanceHouse | Martin Greefhorst | info@itperformancehouse.nl | www.itperformancehouse.nl